Intervisiebegeleiding

Bij intervisie bespreken gelijkgestemden of collega’s dilemma’s uit de eigen werkpraktijk vanuit verschillende perspectieven. In de wisselwerking met andere vakgenoten worden nieuwe ideeën opgedaan. Medewerkers kunnen zich hiermee persoonlijk ontwikkelen en hun professionaliteit verstevigen.

In groepsverband (circa zes personen) wordt gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft. De procesbegeleider van WerkSaam Twente stemt de vraag en de gekozen werkvorm altijd af met de deelnemers. Zo komen alleen thema’s voorbij die de deelnemers zelf belangrijk vinden.

Een goede procesbegeleiding is essentieel voor de impact van de intervisie. Met een ervaren begeleider van WerkSaam Twente borgt u een veilige setting waarin medewerkers zich durven te uiten en open staan voor feedback en verzanden bijeenkomsten niet in een gezellig theekransje of oppervlakkigheid.

 

Waarom Intervisie? Wat levert het op?

Met intervisie investeert u direct in het probleemoplossend vermogen van uw medewerkers. Het zijn inspirerende bijeenkomsten waarbij ervaringen worden omgezet in nieuwe inzichten die bijdragen aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw personeel.

De meerwaarde/impact van begeleide intervisie:

  • kennisdeling
  • meer creativiteit bij het oplossen van uitdagingen
  • competentieontwikkeling
  • meer zelfinzicht door reflectie
  • uitbreiding van het gedragsrepertoire
  • een waardevol vertrouwelijk netwerk met sparringspartners binnen en buiten je organisatie en in je eigen regio

De procesbegeleiders van WerkSaam Twente kunnen intervisiebijeenkomsten binnen uw organisatie begeleiden/faciliteren. Ook kunnen individuele medewerkers zich hiervoor aanmelden. Door het grote netwerk van WerkSaam Twente kan er altijd een passende intervisiegroep gevormd worden.

Op zoek naar Intervisiebegeleiding in Twente?

De volgende loonbaanprofessionals helpen je graag verder.

Ontdek wat we met Intervisiebegeleiding voor jouw organisatie kunnen betekenen

Wij werken voor bedrijven en organisaties in heel Twente waaronder Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Rijssen en Oldenzaal.

Ontwerp en realisatie door: Comyoo | creatieve studio